Warehouse Supervisor (Location : PHRAPRADAENG)

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Job Qualification :
• หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการด้านคลังสินค้า2-3 ปี
• สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้
• ไม่เคยถูกจับกุม หรือมีประวัติต้องหาคดีอาญา
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• สามารถทำงานที่ ซ.กำนันเจิม พระประแดงได้
• บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now