เจ้าหน้าที่จัดส่ง(ส่งออก)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

หมายเหตุ
• ทุกตามแหน่งมีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ความสามารถพิเศษ - การใช้ภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่าน ได้ดี - การใช้ภาษาจีน และอื่นๆ
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• เพศ ชาย/หญิง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now