ผู้จัดการอาคาร (Building Manager)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
• ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านการบริหารอาคาร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now