เจ้าหน้าที่สโตร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ป.ตรี ทุกสาขา ใช้ Word, Excel ได้ดี, ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานได้
• ประสบกาณ์ 0-5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • MS Excel (Advanced)
  • MS Word (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now