เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ความรับผิดชอบ
• ดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ อะไหล่ เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง
• มีคุณภาพ ยอดคงเหลือในฐานข้อมูลตรงกับความเป็นจริง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย
2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา ปวช., ม.6 ขึ้นไป
4. ประสบการณ์ ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
5. ความรู้ความสามารถ ที่อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• ความจำดี สามารถแยกหมวดหมู่สินค้าได้ดี
• ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now