หัวหน้าแผนกสินค้าคงคลัง

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• สรุปข้อมูลสินค้าคงคลัง ตรวจสอบสินค้าคงเหลือหน้างานกับในระบบ SAP ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลัง การบริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สรุปรายงานสินค้าคงเหลือ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป หรือต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสำเร็จรูปอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• ประสบการณ์การบริหารระบบคลังสินค้า และระบบ ISO
• มีความรู้ Microsoft Office เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now