เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• จัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้า เพื่อให้ทันกับเวลาภายใต้นโยบายบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
• ,มีทักษะในการขับรถยกอย่างน้อย 2 ปี และทักษะในการคำนวณ
• มีประกาศณียบัตรรับรองการขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประถมศึกษา
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now