พนักงานขับรถผู้บริหาร

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
• ขับรถอย่างปลอดภัยและเคารพกฎจราจร
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• สุขภาพแข็งแรง, ไม่สูบบุหรี่
• ปฏิบัติงานที่ จ.นนทบุรี (ถ.ราชพฤกษ์)

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now