ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง (ประจำราชบุรี) 2 อัตรา

ราชบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
• วางแผนการทำงานของส่วนก่อสร้าง
• ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย
• อนุมัติงานและการเบิกจ่ายในส่วน
• ควบคุมการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานในส่วน
• ตรวจสอบคุณภาพงานและวัดผลการทำงานของพนักงานในส่วน
• รายงานความคืบหน้า งานก่อสร้างทุกสัปดาห์
• อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ในการบริหารควบคุมต้นทุนการก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
• มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
• มีรถยนต์เป้นของตัวเอง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now