หัวหน้าเชฟขนมไทย/ผู้ช่วยเชฟขนมไทย หลายตำแหน่ง (นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม)

Vietnamเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• พัฒนาสูตรขนมไทย เพื่อทำการจัดเตรียมและผสมสูตรผลิตภัณฑ์ และสาธิตให้กับลูกค้าและทีมฝ่ายขาย
• พัฒนาและปรับปรุงสูตรขนมไทยให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคชาวเวียดนาม
• ออกแบบหน้าตาของขนมไทยให้สวยงาม น่ารับประทาน และกำหนดขนาด และปริมาณของขนมไทย ให้เหมาะสมตามความนิยมของผู้บริโภคชาวเวียดนาม
• วางแผนการทำขนมในเชิงอุตสาหกรรม
• จัดอบรมการทำขนมให้กับร้านเบเกอรี่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์บริษัทเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง 28-30 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ 3-5 ปี ในการเป็นเชฟทำขนมหรือของหวานไทย
• มีประสบการณ์การทำขนมไทยในเชิงอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการทำขนม และสามารถพัฒนา ปรับปรุงสูตรได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ดี
• สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่ม
สวัสดิการ:
• ห้องพักภายในบริเวณอาคารสำนักงาน
• อาหาร 3 มื้อ 6 วันต่อสัปดาห์
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศไทยอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
• วันลาพักร้อนประจำปี
• ยูนิฟอร์ม
• สถานที่ทำงาน: นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Oct 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • Restaurants - Food Service

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การแก้ไขปัญหา

สมัครงาน

Apply Now