หัวหน้างานกฎหมาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ทำการร่าง , ตรวจสอบ และให้ความเห็นสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย
• เจรจาชี้แจงข้อสัญญากับคู่สัญญา หรือลูกค้าผู้เช่าพื้นที่การค้า
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ชาย / หญิง อายุระหว่าง 28- 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี -โท สาขา นิติศาสตร์
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ
• ผ่านธุรกิจด้านศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now