เจ้าหน้าที่จ่ายและควบคุมคุณภาพสินไหมรถยนต์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• วิเคราะห์ข้อมูลสินไหมและหาค่าความเสี่ยงเพื่อใช้ในการสุ่มตรวจ
• ตรวจสอบกระบวนการรับแจ้ง-สำรวจภัย พิจารณาชดใช้สินไหมรถยนต์ การจ่ายสินไหมรถยนต์ การเรียกร้องและจัดการซากทรัพย์
• นำเสนอผลการตรวจสอบพร้อมแนวทางแก้ไขป้องกัน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหมถยนต์
• มีประสบการณ์เรื่องกระบวนการจัดซ่อมรถ และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
• มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ(Audit) สินไหมรถยนต์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 15 Oct 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ยานยนต์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now