พนักงานการตลาดเชี่ยวชาญด้านประกันภัยทางทะเล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย / หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
• หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยทางทะเล อย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • รักงานบริการ
  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now