พนักงานธุรการตั้งเบิก (ด่วน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now