พนักงาน Call Center (ด่วน)

BangkokFull-Time

Job Description

Job Specification

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีบุคคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• ประจำสำนักงานใหญ่

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: No Experience

General Skills

  • Good Human Relations
  • Good Personality

Apply For Job

Apply Now