ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบ และดูแลกลุ่มลูกค้าบัตรสมาชิก abcpoint
• จัดทำรายการส่งเสริมการขายและจัดหาสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการกลุ่มลูกค้าบัตรสมาชิก
• รับผิดชอบ ดูแล และประสานงานกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงาน ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และพันธมิตรของบริษัทฯ
• จัดเตรียมข้อมูลการตลาด ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ และจัดทำ Report นำมาวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาด้านการตลาด-การบริหาร
• เรียนรู้งานได้เร็ว / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีบุคลิคภาพที่ดี /ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
• มีใบขับขี่รถยนต์ และถ้ามีรถยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • ใบขับขี่
  • บุคลิกภาพดี
  • ยานพาหนะ
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now