วิศวกรซ่อมบำรุงทุกสาขา (เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น/อุตสาหการ)

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด
• ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอาหารสัตว์, โรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่ และห้องฟรีซระบบแอมโมเนีย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
• พร้อมที่จะเรียนรู้ และรักงานปฎิบัติ
• ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับห้องฟรีซระบบแอมโมเนียมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฏิบัติงานประจำที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หรือ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 27 Sep 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now