พนักงานขายอาหารสัตว์ (หลายอัตรา)

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด
• ขายอาหารสัตว์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์,สัตวแพทย์หรือเทียบเท่า
• สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
• อายุ:22 ถึง 30 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 27 Sep 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now