สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร / ไก่เนื้อ / ไก่พันธุ์ ประจำที่ จ. สุพรรณบุรี 2 ตำแหน่ง

สุพรรณบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด
• ดูแลรับผิดชอบงานในฟาร์มไก่พันธุ์ / ไก่เนื้อ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปฏิบัติงานประจำที่ จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง , ประจำที่ จ. สุพรรณบุรี 2 ตำแหน่ง
• เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
• วุฒิ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย เท่านั้น
• ต้องมีประสบการณ์การทำงานในฟาร์มอย่างน้อย 2 ปี
• พร้อมที่จะเรียนรู้ และรักงานปฏิบัติ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 2 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now