เจ้าหน้าที่บัญชี

BangkokFull-Time

Job Description

Job Specification

1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรบ้าง
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Diploma
  • Age: over 21 years
  • Expirience: 3 Years

General Skills

  • Good Human Relations
  • Teamwork

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

Apply For Job

Apply Now