นักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibility :
• Prepare and review agreement contracts for company business in Thai and/or English version.
• Draft and review all legal documents in Thai and/or English version.
• Provide advise on legal matters to management and all departments
• Keep and maintain important documents of the company.
• Contact and coordinate with the government sector.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications :
• Male / Female 25 Years old and above.
• Bachelor Degree of Law (LLB) having experiences not later than 2 years (Master Degree of Law or Thai Bar Preferable)
• Having experiences for drafting and reviewing business contract both Thai and English language
• Contact to any competent authority
• Good command in English language
• Strong analytical, negotiation, problem solving and time management skills
• Able to work independent and team.

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 09 Sep 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
 • การแก้ไขปัญหา
 • การทำงานเป็นทีม

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now