เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibility:
• ดูแลและรับผิดชอบงานด้านขนส่งให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลภายใต้นโยบายบริษัท
• จัดการบันทึกและแก้ไขข้อมูลของแผนกปฏิบัติการขนส่งให้ถูกต้องเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• จัดทำรายงานสรุปการใช้ น้ำมัน ค่าใช้จ่ายและรายงานอื่นๆ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาและส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
• ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งรวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งให้กับผู้เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบอุปกรณ์ของรถและการบำรุงรักษารถยนต์และติดตามการซ่อมบำรุงยานพาหนะให้ถูกต้องตามคำร้องขอจากแผนกซ่อมบำรุง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• เพศชาย/ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
• มีความซื่อสัตย์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Microsoft Word/ Excel ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความซื่อสัตย์
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

  • MS Word (Advanced)
  • MS Excel (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now