พนักงานขับรถบรรทุก

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibility:
พนักงานขับรถบรรทุกจะรายงานต่อผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขนส่งและจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
• ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัทไปส่งยังบริษัทลูกค้า
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
• จบ ป.6 ขึ้นไป อ่านออก เขียนได้
• มีประสบการณ์ขับรถบรรทุกมาก่อน และมีใบขับขี่สาธารณะประเภท ท2
• ไม่แพ้ฝุ่น ไม่มีโรคประจำตัว
• มีความขยัน อุตสาหะ ตั้งใจทำงานจริง
• สามารถทำงานที่โรงงานนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now