พนักงานพิสูจน์อักษร ** ด่วน **

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้
• มีความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ อย่างถูกต้อง
• หากมีประสบการณ์ตรงในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

General Skills

  • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
  • การทำงานเป็นทีม
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now