Account Executive (สิ่งพิมพ์) จำนวน 2 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์,การตลาด,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
• มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
• มีใจรักงานขายและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
• บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวและมีความสามารถในการเรียนรู้
• หากมีความสามารถด้านภาษา หรือ ประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
  • ทัศนคติเชิงบวก
  • รักงานบริการ
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now