นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications :
• เงินเดือน: -
• เพศ: หญิง
• อายุ: 25 ปี
• วุฒิการศึกษา: ป.ตรี/ป.โท
• สาขาวิชา: เศรษฐศาสตร์ หรือ บัญชี
• รายละเอียด: -
• ประสบการณ์: -

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now