รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์
• มีความสามารถด้านการทำ Balance Score Card และมีทักษะการทำ แผนภาพ (Infograpfic)
• มีประสบการณ์ด้านงานแผนและนโยบายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now