ฝ่ายพัฒนาการศึกษาเปิดรับสมัคร Customer Service / Web Content

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibility:
• ดูแล ตอบคำถาม และให้คำปรึกษากับลูกค้า/ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย)
• จัดทำบทความ/สื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่บุคคลทั่วไปในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบภาษาอังกฤษ
• จัดอบรมและให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้บุคลากรของ มจธ. ที่สนใจ
• รีวิวแอปพลิเคชั่นใหม่ๆเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการศึกษา
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• มีใจรักบริการ ยินดีตอบคำถามด้วยความเป็นมิตร ใจเย็น คุยง่าย
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษในขั้นดี ( TOEIC 600 / TOEFL 550 หรือเทียบเท่า )
• มีความชื่นชอบและสนใจในเทคโนโลยีหรือด้านการศึกษา
• จบการศึกษาจากระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• พร้อมเรียนรู้และพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการออกแบบ ทักษะคอมพิวเตอร์
• ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
• สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การแก้ไขปัญหา
  • รักงานบริการ
  • การทำงานเป็นทีม
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now