ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (Word,Excel,Powerpoint)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความรับผิดชอบ
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now