เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน

BangkokFull-Time

Job Description

ลักษณะงาน

จัดทำ ติดตาม เปรียบเทียบงบประมาณ

Job Specification

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 29 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
สามารถใช้โปรแกรม MS Office อยู่ในเกณฑ์ดี
มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: No Experience

Spoken Languages

  • English (Advanced)

Written Languages

  • English (Advanced)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

Apply For Job

Apply Now