ผู้จัดการส่วนการตลาด ( Senior Marketing Executive )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 – 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรีมีประสบการณ์ด้านการตลาด 7 ปีขึ้นไป
ป.โทมีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive มีอิสระในการวางแผนการตลาด

หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 30-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now