ผู้จัดการแผนกขาย โครงการบางบัวทอง ( 1 อัตรา )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibility:
• วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planing) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale Strategy) ที่บริษัทวางไว้
• บริหารและจัดการทีมขาย เพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย
• ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขายและอุปกรณ์การขายต่างๆให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
• แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
• สอนงาน สังเกตการณ์ ติดตามบุคคล ให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• เพศ ชาย,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
• ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 4 ปีขึ้นไป
• มีทักษะการวางแผน การบริหารยอดขายและการบริหารทีมเป็นอย่างดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางการขายใหม่ๆและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• สามารถทำงาน6วัน/สัปดาห์

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 26 Mar 2016
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • การวางแผน
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now