หัวหน้าแผนกขนส่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 35 – 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 3

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now