เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ม 6 หรือ ปวช ขึ้นไป
- บุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตอาสาและความคิดสร้างสรรค์
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ไม่กลัวภาษอังกฤษและอยากฝึก
- มีชุดทำงานให้
- ค่าจ้าง 9000 บาท/เดือน
- มีประกันสังคมหลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 19 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now