นักศึกษาฝึกงาน (ด้านโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน :
- คัดแยกเส้นทางติดตั้ง cable ลำดับก่อนหลัง พร้อมทำสรุป
- สนับสนุนวิศวกรในการจัดระเบียบสาย Fiber อาคาร และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ Auto CAD
- ช่วยงานตรวจสอบ และ Path สาย โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น OTDR,light source, Power Meter

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: สามารถใช้ Auto CAD ได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม,คอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 25
เพศ: ชาย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now