เจ้าหน้าที่ธุรการ

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน :
1.รับผิดชอบตรวจสอบยอดรับชำระ Bill Payment,Onetime Charge
2.ตรวจสอบและชี้แจง ข้อมูลการค้างนำฝากเงินของ Shop และKiosk
3.ตรวจสอบยอดนำฝากเงินของ Shop และ Kiosk
4.ตรวจสอบและทำการลดหนี้ใบเสร็จ รวมถึงทำรายงานสรุปยอดนำฝากของ Shopและ Kiosk
5.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหน้างานให้ Shop และ Kiosk
6.อบรมและชี้แจงการใช้ระบบต่างๆ ให้กับ Shop และ Kiosk ที่เริ่มงานใหม่

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: 1.หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิชา:การบัญชี ,การจัดการทั่วไป และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 25 - 30
เพศ: ชาย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now