เลขานุการ ( สำนักเลขานุการองค์กร )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.จัดการประชุมและทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท / ประชุมผู้ถือหุ้น
2.สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
3.ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.จัดทำรายงานประจำปี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
2.ป.ตรี-โท ในสาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และการจัดประชุม
4.มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
6.ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
7.จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อายุ: 30-35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 5 ปี
 • เพศ: หญิง

General Skills

 • การสื่อสาร
 • ประสานงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

 • อังกฤษ (Basic)

Profession

 • เลขานุการ

สมัครงาน

Apply Now