เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประธานกรรมการ (ผู้ช่วยเลขาฯ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน:
อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร จัดตารางนัดหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตรวจสอบเอกสารสำคัญ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โต้ตอบจดหมายธุรกิจ

สวัสดิการ:
• ค่าครองชีพ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ
• เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
• เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
• ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
• สนามฟุตบอล สนามแบตมินตัน
• หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:

เพศหญิง อายุ 25- 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานตรง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel, Power point) ได้ดี
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now