Account Executive

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ดูแลช่องทางจัดจำหน่ายตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
2.บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้ทักษะการวิเคราะห์และประเมินการตลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ด้านดูแลลูกค้าองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ทักษะด้านการจัดการ

สมัครงาน

Apply Now