เจ้าหน้าที่ไอที(โปรแกรมเมอร์)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ที่ทำงาน : สำนักงานกรุงเทพ
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : เขียนโปรแกรม Reportต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : มีความรู้เรื่องระบบNetwork, windows server 2012 , fivewall และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now