พนักงานจัดส่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดรายการอาหารเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้บริการ
- รับ-ส่งอาหารเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้น-ลงขบวนรถไฟในแต่ละวัน
- ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับให้บริการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now