เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

นครราชสีมาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- งานกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ ผ่านการอบรมจป.ระดับวิชาชีพ
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- มีความกล้าแสดงออก สามารถป็นวิทยากรได้
- สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 07 Jul 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ความมั่นใจ

สมัครงาน

Apply Now