ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ ดังนี้

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

2.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี(ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

3.มีประสบการณ์ในการทำข่าวอย่างน้อย 2 ปี

4.เขียนข่าว-สกู๊ป ถ่ายภาพข่าวได้ดี

5.มีความตั้งใจทำงาน กระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี

6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 29 Jun 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now