เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

เชียงใหม่เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
- มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถอยู่เวรเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now