เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ประจำสาขาหัวหิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ดำเนินการจองงาน ออกข้อเสนอ ประสานงานและติดตามงาน
พิจารณารับประกันงานประกันภัยทั่วไป ตรวจสอบเบี้ยประกันภัย บันทึกข้อมูลลูกค้า ออกกรมธรรม์ และจัดส่งกรมธรรม์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ทำงานในสายงานประกันวินาศภัย
มีความรู้ด้านการประกันภัยเบื้องต้น
มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัย
สามารถใช้ Computer MS Office ได้
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ กระตือรือล้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 23 Jan 2017
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม

Computer Skills

 • Computer Hardware (Basic)
 • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now