ช่างคอมพิวเตอร์

เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ทั้ง Hardware และ Software
ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
เดินทางต่างจังหวัดได้
ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอ่บในงานที่ได้รับมอบหมาย
ใจเย็น และพร้อมจะให้บริการลูกค้า
พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ติดต่อ คุณเลิศชาย
theoeng@yahoo.com
โทร. 023203178-80

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now