เจ้าหน้าที่คนสวน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านดูแลสวนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now