เจ้าหน้าที่ยานยนต์

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
- ขับรถประจำตำแหน่ง ST,MD

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- รู้เส้นทางในกทม และปริมณฑล
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ยานยนต์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now