เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงสร้างตัวเรือ

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
- วัดความหนาแน่นแผ่นเหล็ก
- จัดทำเอกสารการตรวจสอบ
- ตรวจสอบโครงสร้าง หรือแนวเชื่อม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
- มีทักษะการเขียนแบบ Aitocud
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด.
- ผ่านการอบรมตรวจสอบการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง UTI ขึ้นไปจะพิจารณษเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now