ช่างงานบริการและเรือทัก

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
- ขับเรือทัก
- บริการย้ายเรือตามคำสั่ง
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิ ม 3
- สามารถขับเรือทักลากจูงเรือ ดึงและดันเรือได้
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now